Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GUÊPƠT MAYƠ M.

(Maria Goeppert - Mayer; cg. Gôpe Mayơ; 1906 - 72), nhà vật lí nữ Hoa Kì gốc Đức. Các công trình: cơ học thống kê, cơ học lượng tửvật lí hạt nhân. Một trong những người đã đưa ra mô hình hạt nhân nguyên tử nhiều lớp vỏ. Giải Nôben (1963) cùng với Ienxen (H. D. Jensen) và Uychnơ (E. P. Wigner).