Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC TỚI HẠN

giả sử tia sáng đi từ môi trường 1 có chiết suất n1 sang môi trường 2 có chiết suất n2 <>1 (vd. từ nước ra không khí), góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Khi góc tới tăng đến một giá trị io sao cho sin  thì góc khúc xạ sẽ bằng 90o; io được gọi là GTH. Góc tới lớn hơn GTH thì tia sáng bị phản xạ toàn phần, không có tia khúc xạ. Hiện tượng này ứng dụng trong thông tin sợi quang hiện nay, với điều kiện n2 <>1.


 


Góc tới hạn   Sợi quang: lõi có triết suất lớn hơn ở vỏ (n1 > n2), các tia  laze phản xạ hoàn toàn trong lõi (1, 2, 3)


 


Góc tới hạn  khi tia tới 2 góc tới lớn hơn io sẽ bị  phản xạ hoàn toàn tại  mặt phân cắt S theo tia 2'