Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC TỔN HAO ĐIỆN MÔI

đại lượng đặc trưng cho sự tổn hao năng lượng của điện từ trường trong chất điện môi. Đo bằng góc lệch pha δ của vectơ cảm điện so với vectơ điện trường ở trong chất điện môi.