Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRĂNG TRÒN

một pha của Mặt Trăng, vào ngày thứ 15 - 16 của tháng giao hội; khi ấy ta thấy Mặt Trăng có dạng đĩa sáng tròn, vì Trái Đất có vị trí ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, nên ta thấy được toàn bộ phần Mặt Trăng được chiếu sáng (bán cầu). Cứ sau 29,53 ngày có một lần TT.

 

Trăng tròn