Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIỜ PHỐI HỢP

giờ dựa trên sự phối hợp giữa giờ chuẩn của đồng hồ nguyên tử với giờ quốc tế thu được từ quan sát thiên văn. Tín hiệu giờ chính xác do cơ quan giờ chính xác phát đi là GPH. Theo hiệp định quốc tế, chênh lệch giữa GPH và giờ quốc tế không được vượt quá 0,7 s; nếu quá thì người ta bớt đi hoặc thêm vào 1 s và thông báo cho các nước biết sự thay đổi này.