Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIỜ MÚI

(cg. giờ khu vực), Trái Đất được chia thành 24 múi, giới hạn bởi 24 kinh tuyến nằm cách đều nhau (cách nhau 15o hay 1 h). Các địa phương nằm trong cùng một múi dùng thống nhất một giờ. GM là giờ Mặt Trời trung bình địa phương của kinh tuyến chính giữa múi đó. Các múi được đánh số từ 0 đến 23. Múi số 0 là múi mà kinh tuyến giữa của nó đi qua đài thiên văn Grinuych (Greenwich, Luân Đôn); giờ ở đó gọi là giờ quốc tế GMT (x. Giờ quốc tế). Các múi tiếp theo được đánh số theo chiều quay của Trái Đất. Giờ của một múi hơn múi lân cận phía tây 1 giờ. Vd. Việt Nam ở múi thứ 7, Bắc Kinh ở múi thứ 8, Yangôn (Yangôn; cg. Rangun) ở múi thứ 6. Như vậy khi ở Luân Đôn là 0 giờ, thì ở Hà Nội là 7 giờ sáng, ở Bắc Kinh đã 8 giờ và ở Yangôn mới 6 giờ. Trên thực tế biên giới của múi được linh động chia theo đường biên giới tự nhiên như sông, núi chứ không hoàn toàn theo kinh tuyến (vừa theo kinh tuyến vừa theo biên giới tự nhiên khi cần).