Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIỜ MẶT TRỜI THỰC

thời gian được xác định bằng cách đo góc giờ t của Mặt Trời (lấy tâm Mặt Trời làm chuẩn), lấy gốc từ thời điểm Mặt Trời đi qua kinh tuyến trên (thời điểm chính trưa). Ngày Mặt Trời thực có độ dài thay đổi một chút nên người ta thường dùng ngày Mặt Trời trung bình. Xt. Thời gian.