Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỨC ĐỘ NÉN CHẶT CỦA ĐẤT

mức độ tăng mật độ của đất nền do giảm thể tích các chỗ trống và lỗ rỗng trong chúng, bởi tác dụng của ngoại lực. Sự nén chặt làm tăng khả năng chịu tải, giảm khả năng thấm nước, giảm độ lún. Đất chặt nhất chứa không quá 5% không khí, có độ ẩm tốt nhất (tối ưu) - ứng với khối lượng thể tích khô cực đại. Khi xây dựng đường, sân bay, đê, đập... việc nén chặt đất được thực hiện bằng đầm, xe lu, nén rung, phương pháp thuỷ lực, nén chặt bằng cọc đất, nổ trong lỗ khoan.