Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔT N.

(Nevill Mott; 1905 - 96), nhà vật lí Anh, công trình cơ bản về lí thuyết va chạm nguyên tử và lí thuyết về sự dẫn điện của những hệ không trật tự. Giải thưởng Nôben về vật lí (1977), cùng với các nhà vật lí Hoa Kì Anđơxơn (P. W. Anderson) và Van Flêch J. H. (J. H. van Vleck).