Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔMEN QUAY

số đo các tác dụng ngoài làm biến đổi vận tốc góc của một vật quay. Mômen quay Mq bằng tổng mômen đối với trục quay của tất cả các lực tác dụng lên vật. Gia tốc góc của vật quay tỉ lệ với mômen quay:; trong đó I là mômen quán tính của vật đối với trục quay.