Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

vectơ đặc trưng cho chuyển động cơ học của vật thể hoặc hệ vật thể đối với một tâm (điểm), hoặc một trục nào đó. MĐL của chất điểm (vật thể) đối với tâm O tính theo công thức = [.], trong đó là vectơ đi từ O đến chất điểm,  là động lượng của chất điểm đó. Hình chiếu Kz của Ko xuống trục z đi qua O là MĐL của chất điểm đối với trục z. Tổng MĐL của tất cả các chất điểm của hệ đối với tâm (hay trục) là MĐL của hệ đối với tâm (trục) đó. Trong chuyển động quay của vật rắn, MĐL đối với trục quay z của vật bằng tích của mômen quán tính Iz với vận tốc góc ω của vật, nghĩa là Kz = Izω. Nếu các ngoại lực đều song song với trục z, hoặc cắt trục z thì MĐL Kz được bảo toàn, vì tổng mômen lực đối với trục z bằng không, do đó Iz tăng thì ω giảm, và ngược lại.