Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔMEN CHÍNH của hệ lực

( ) đối với một điểm là tổng mômen của các lực đối với điểm đó (x. Mômen lực), kí hiệu  , là một trong hai đặc trưng hình học cơ bản của hệ lực được dùng (cùng với vectơ chính của hệ lực) để biểu diễn kết quả thu gọn hệ lực. Một hệ lực bất kì thu gọn về một tâm thì được một lực và một ngẫu lực; lực có vectơ lực bằng vectơ chính của hệ lực đặt tại tâm thu gọn, còn ngẫu lực có mômen bằng MC của hệ lực đối với tâm ấy.