Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎI VẬT LIỆU

sự giảm độ bền (các tính chất cơ - lí) của vật thể dưới tác động của tải trọng thay đổi tuần hoàn. Vật thể có thể bị phá huỷ sau một số lần hữu hạn dao động có biên độ khá lớn, ngay cả khi ứng suất cực đại chưa vượt quá giới hạn đàn hồi. Sự phá huỷ do MVL thể hiện ở các vết rạn vi mô xuất hiện và phát triển ở bên trong và trên bề mặt vật thể. Nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra ở máy bay, tàu biển, cầu... là do MVL.