Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MILIMICRÔN

đơn vị đo lường bằng một phần nghìn micrôn (10-9 mét); tức là một phần triệu milimét, kí hiệu là nm (đọc là nanômét).