Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI THUỶ TINH

1. Trạng thái của các loại thuỷ tinh với cấu trúc vô định hình.

2. Một dạng của trạng thái vô định hình của một số hợp kim, có độ nhớt trên 1013 - 1014 P; được hình thành do quá trình làm nguội hợp kim nóng chảy với tốc độ rất nhanh (106oC/s). Trái với chất rắn kết tinh, chất ở TTTT ở nhiệt độ cao có tính biến dạng dẻo, ở nhiệt độ thấp có tính giòn. Các vật liệu mới ở TTTT có những tính năng từ, cơ, điện... đặc biệt, vì vậy được ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Ở Việt Nam bắt đầu chế tạo thử nghiệm và ứng dụng kim loại từ mềm TTTT. Xt. Trạng thái vô định hình.