Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MICRÔMET

(A micrometer), kí hiệu μm. Đơn vị đo chiều dài có giá trị bằng 10-6m (một phần triệu mét). Dùng đo bước sóng ánh sáng, kích thước tế bào, vi khuẩn, vv.