Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MICRÔGAM

(A. microgram), đơn vị đo lường bằng một phần nghìn miligam (hoặc 10-6 gam), được kí hiệu bằng μg.