Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI NGHỊCH ĐẢO MẬT ĐỘ

trạng thái không cân bằng của hệ dẫn đến tình trạng các mức năng lượng cao lại được điền đầy (các hạt) nhiều hơn ở các mức năng lượng thấp; là nguyên lí hoạt động các máy phát lượng tử. Xt. Nghịch đảo mật độ; Máy phát lượng tử.