Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MEZON

(A. meson), hạt cơ bản không bền có khối lượng trung bình, có spin bằng không hoặc nguyên, thuộc lớp các hađron (hạt cơ bản tham gia tương tác mạnh) và không có tích barion. Thuộc về các M có π - mezon, K - mezon và một số hạt cộng hưởng. M là hạt truyền tương tác giữa các nuclon.