Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỠNG CỰC

1. lưỡng cực điện, tập hợp của hai điện tích có điện tích bằng nhau và trái dấu, đặt cách nhau một khoảng nào đó.

2. LC từ, hệ hai từ tích ảo (không có trong thực tế) bằng nhau về trị số và trái dấu, đặt cách nhau một khoảng nào đó, có từ trường giống như từ trường được tạo ra bởi dòng điện kín ở khoảng cách lớn.