Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỠNG CHẤT PHẲNG

tập hợp hai môi trường trong suốt có chiết suất n1, n2 khác nhau, ngăn cách bởi một mặt phẳng. Khi tia sáng đi qua mặt phẳng phân cách của LCP sẽ xảy ra khúc xạ (x. Khúc xạ ánh sáng).