Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC CẢN KHÍ ĐỘNG HỌC

lực cản do chất khí tác dụng lên vật khi nó chuyển động trong đó. Chiều của LCKĐH bao giờ cũng ngược với chiều vận tốc của vật, có giá trị tỉ lệ với bình phương của vận tốc (khi vận tốc gần và nhỏ hơn vận tốc truyền âm trong chất khí), diện tích mặt cắt ngang của vật và hệ số cản khí động học (phụ thuộc vào hình dáng vật thể). LCKĐH là một thành phần của lực khí động học toàn phần, nó sẽ nhỏ nhất khi vật rắn có dạng gọi là "dạng khí động học".