Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC CẢN

lực của chất lỏng hoặc chất khí tác dụng ngược chiều chuyển động của vật. Có thể chia LC thành LC trong lớp biên (lực ma sát), LC hình dáng, LC sóng,vv. Nếu vận tốc v nhỏ thì lực cản F tỉ lệ với v: F = av; a là hệ số phụ thuộc vào kích thước của vật và độ nhớt của chất lỏng. Nếu vận tốc không quá lớn thì F tỉ lệ với v2: F = 1/2 ρ cSv2; trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lỏng, c - hệ số hình dáng (c càng nhỏ nếu vật càng có dạng "khí động học"), S - tiết diện ngang lớn nhất.