Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUX - GIÂY

(kí hiệu: lx.s), đơn vị lượng rọi sáng trong hệ SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Là lượng rọi sáng ứng với độ rọi một lux, trong thời gian một giây. Dùng trong kĩ thuật chụp ảnh.