Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUX

(A. lux; kí hiệu: lx), đơn vị độ rọi trong hệ SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Là độ rọi của một mặt có diện tích một mét vuông, được chiếu vuông góc bởi quang thông đều có giá trị một lumen.