Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊNAC Ph.

(Philipp Lenard; 1862 - 1947), nhà vật lí người Đức. Nghiên cứu tính chất và bản chất các tia âm cực. Giải thưởng Nôben về vật lí (1905).


Lênac Ph.