Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỆCH MẠNG

sai hỏng trong mạng tinh thể gây ra do sự sắp xếp tuần hoàn các mặt phẳng nguyên tử của mạng bị vi phạm. Phân ra LM biên, LM xoắn, LM hỗn hợp, vv. Nhiều tính chất vật lí của tinh thể chịu ảnh hưởng của LM như: độ bền, tính dẻo, độ dẫn điện, tính chất quang học, vv. Do LM, độ bền của những tinh thể thực (không hoàn chỉnh) nhỏ hơn nhiều lần so với những tinh thể lí tưởng (không LM). Những biến dạng dẻo của kim loại xảy ra chủ yếu do chuyển động của LM.


 

Lệch mạng