Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÂN QUANG

hiện tượng phát quang được tiếp tục sau khi ngừng kích thích và kéo dài một thời gian đáng kể (từ vài micrô giây tới vài ngày); quan sát được ở một số tinh thể có chứa photpho (chất lân), một số chất hữu cơ và chất lỏng. Xảy ra do sự chuyển dời lượng tử từ các trạng thái lượng tử nửa bền, xuống trạng thái cơ bản. Chất LQ được dùng làm màn phát sáng của ống tia âm cực, của đèn hình máy thu hình, làm đèn ống "huỳnh quang", làm màn quan sát ảnh hồng ngoại, vv.