Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAMBE

 đơn vị độ chói (thường là độ chói của một vật phát sáng nhờ ánh sáng tán xạ) ngoài hệ SI và bằng 3.180 cd/m2. Gọi theo tên Lambe J.H ( J. H. Lambert).