Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÁ SỐ CHIÊM TINH

 bảng sắp xếp vị trí tương đối của các hành tinhsao ứng với thời điểm sinh của một người (giờ, ngày, tháng, năm sinh), người ta cho rằng từ đó có thể giải đoán các sự kiện trong quá khứ và tương lai của con người. Các chòm sao trong LSCT có tên gọi và hình dạng hơi khác với các chòm sao hiện dùng trong thiên văn học. Tồn tại ở các nước phương Tây. Hình thức và cách giải đoán khác với lá số tử vi của phương Đông. Hiện nay, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định các giải đoán của LSCT, mà thường mang tính chất duy tâm, mê tín.