Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP CHUYỂN p-n

vùng chuyển tiếp giữa hai phần có tính dẫn điện khác nhau của tinh thể chất bán dẫn điện, trong đó một vùng có tính dẫn bằng điện tử (loại n), vùng kia có tính dẫn bằng lỗ trống (loại p). Trong LC p-n có điện trường xuất hiện làm cản trở điện tử chuyển động từ vùng n sang vùng p, và lỗ trống từ p sang n, do đó LC p-n có tính chỉnh lưu, tức là dẫn điện chủ yếu theo chiều từ p sang n. Tính chất này là cơ sở hoạt động của đa số linh kiện và dụng cụ bán dẫn, như các điôt, tranzito, vi mạch, vv.