Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔRENXƠ (PHÉP BIẾN ĐỔI)

phép chuyển toạ độ từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác theo thuyết tương đối của Anhxtanh A. (A. Einstein). Giả sử có hai hệ quy chiếu O và O’ có trục song song, O’ chuyển động đối với O với vận tốc u theo phương x và ở thời điểm ban đầu O và O’ trùng nhau. Các toạ độ của cùng một biến cố trong hai hệ liên hệ với nhau bởi các công thức của phép biến đổi L.

 

Trong đó β = c là vận tốc ánh sáng trong chân không.

 

Các phép biến đổi Lôrenxơ dẫn tới các hệ quả quan trọng như: thời gian không còn tính chất tuyệt đối (t' phụ thuộc cả vào x), khoảng cách không gian không phải là bất biến, hai vận tốc không cộng với nhau theo quy tắc hình bình hành mà theo công thức phức tạp hơn sao cho mọi vận tốc không thể vượt c, vv.

Nếu u < c="" thì=""> O, phép biến đổi Lôrenxơ rút về phép biến đổi Galilê.