Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ PHẢN ỨNG TÁI SINH

 lò phản ứng hạt nhân mà trong đó sự tiêu thụ nhiên liệu hạt nhân kèm theo sự tái sinh mở rộng nhiên liệu thứ cấp (khối lượng nhiên liệu mới sinh ra lớn hơn khối lượng nhiên liệu đã tiêu thụ). Trong LPƯTS, nơtron phát ra trong quá trình phân chia hạt nhân nhiên liệu (vd. 239Pu) tác dụng lên các hạt nhân nguyên liệu (vd. 92238U) đặt trong lò phản ứng, tạo nên nhiên liệu hạt nhân thứ cấp (vd. 94239Pu).