Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIỀU LƯỢNG KẾ

thiết bị dùng để đo liều bức xạ và những đại lượng liên quan với nó.