Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
JÔDEPXƠN (HIỆU ỨNG)

hiện tượng dòng điện siêu dẫn truyền qua một lớp cách điện cực mỏng cỡ nanomét kẹp giữa hai lớp chất siêu dẫn, gọi là tiếp xúc Jôdepxơn. Khi dòng điện i nhỏ hơn một giá trị tới hạn i k nào đó thì trên tiếp xúc không có sụt thế (hiệu ứng J dừng), khi i > i k - có sụt thế và tiếp xúc phát xạ sóng điện từ. Được Jôdepxơn B. Đ. (B. D. Josephson) tiên đoán năm 1962. Được ứng dụng để chế tạo các từ kế cực nhạy (độ nhạy 10-13T) để xác định nhiều hằng số vật lí cơ bản với độ chính xác cao.