Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
JÔDEPXƠN B. Đ.

(Brian David Josephson; sinh 1940), nhà vật lí Anh, đã phát hiện ra hiệu ứng mang tên ông và được giải Nôben về vật lí (1973) cùng với Giaevơ (A. Giaever) và Exaki (L. Esaki). Xt. Jôdepxơn (hiệu ứng).