Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IÔFÊ A. F.

(Abram Fëdorovich Ioffe; 1880 - 1960), nhà vật lí Xô Viết, một trong những người sáng lập trường phái vật lí Xô Viết, đi đầu trong nghiên cứu về chất bán dẫn, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga từ 1920). Là người tổ chức và viện trưởng đầu tiên của Viện Vật lí kĩ thuật, Viện Chất bán dẫn, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Viện Vật lí nông nghiệp.