Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔNG XÍCH ĐẠO

      frông gần như thường xuyên ngăn cách tín phong Bắc Bán Cầu và tín phong Nam Bán Cầu hoặc là đường biên của gió mùa nhiệt đới.