Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔNG NỘI CHÍ TUYẾN

    một dải hẹp nằm trên dải hội tụ nhiệt đới, ở đó có sự hội tụ mạnh của giómây vũ tích, phát triển cực mạnh có kèm theo đối lưu gây mưa ràodông.