Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔNG CỰC

    frông ngăn cách các khối khí cực và nhiệt đới (chí tuyến). Vị trí trung bình của các FC thường trùng với các rãnh áp thấp. Chênh lệch nhiệt độ giữa các khối khí mạnh nhất dọc theo FC và kèm theo gió xoáy thuận.