Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FLIÔRÔP G. N.

    (Georgij Nikolaevich Flërov; 1913 - 90), nhà vật lí Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1968). Phát minh sự phân hạch tự phát của các hạt nhân nặng (1940) cùng với Pêtơrơjac (K. A. Petrzhak). Dưới sự lãnh đạo của Fliôrôp, đã tổng hợp và nghiên cứu trên máy gia tốc ion nhiều điện tích các đồng vị của những nguyên tố siêu nặng có số thứ tự 102 - 107. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1946, 1949, 1975).