Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FAĐINH

    (A. fading), hiện tượng thăng - giáng (tăng - giảm) cường độ trường của sóng điện từ tại điểm thu do quá trình truyền sóng trong không gian gây ra. Hiện tượng xảy ra khi sóng từ anten phát truyền đến điểm thu không chỉ bằng một tia duy nhất, mà bởi một số tia có đường đi khác nhau (vd. tia tới trực tiếp và tia phản xạ từ mặt đất hoặc phản xạ qua tầng điện li). Do có sự biến động các tham số của môi trường truyền sóng nên góc lệch pha giữa các tia truyền theo các tuyến khác nhau sẽ thay đổi. Cường độ trường ở điểm thu được xác định bởi tổng vectơ cường độ trường của các tia truyền theo tuyến khác nhau, do đó nó sẽ thay đổi. Khi các tia có pha giống nhau, trường tổng sẽ cực đại, còn khi các tia có pha ngược nhau hoặc pha khác nhau một đại lượng nào đó, trường tổng sẽ bằng không hoặc giảm nhỏ đến một mức tương ứng, gây nên hiện tượng tăng - giảm (thăng - giáng) cường độ trường tại điểm thu. Trong phát thanhtruyền hình, hiện tượng F (đặc biệt với sóng đecamét) phát sinh là do sự chồng chập tại một điểm của máy thu (anten) cả sóng trực tiếp (truyền dọc theo mặt đất) lẫn sóng phản xạ từ tầng điện li với sự biến thiên không đều của biên độ và pha. Khi sự tổng hợp pha không tốt thì tín hiệu chung có thể giảm hoặc biến mất hoàn toàn. Để chống F, người ta sử dụng bộ tự điều chỉnh khuếch đại (AGC - automatic gain control) trong máy thu vô tuyến dùng anten phân lập.