Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG HỢP NHIỆT HẠCH CÓ ĐIỀU KHIỂN

vấn đề khoa học - công nghệ nhằm thực hiện việc tổng hợp các hạt nhân nhẹ (đơteri, triti...) với mục đích sản ra năng lượng (xt. Phản ứng nhiệt hạch). Điều kiện để thực hiện THNHCĐK là phải có plasma ở nhiệt độ 108K và thoả mãn tiêu chuẩn Lâuxơn: n τ L; trong đó, n là mật độ hạt của plasma nhiệt độ cao, t - thời gian giữ plasma, L1021 hạt/m3.s. Các nghiên cứu được tiến hành theo hai hướng: 1) Trong các hệ thống chuẩn dừng, như thiết bị Tôkamăc, Xtelaratơ, bẫy gương... trong đó việc giữ và cách nhiệt cho plasma được thực hiện trong những bẫy từ có cấu hình khác nhau. 2) Trong các hệ thống xung, plasma được tạo ra bằng cách bắn phá bia rắn (những hạt nhỏ hỗn hợp đơteri và triti) bởi bức xạ laze công suất lớn, hội tụ mạnh, hoặc bằng chùm tia điện tử - khi các hạt rơi vào tiêu điểm chùm tia thì sẽ liên tiếp xảy ra các vụ nổ nhiệt hạt nhân nhỏ. Việc giải quyết thành công vấn đề THNHCĐK sẽ đảm bảo cho loài người một nguồn năng lượng hầu như vô tận. Hiện nay tuy đã đạt nhiều kết quả, nhưng rõ ràng chưa thể giải quyết vấn đề THNHCĐK trong thời gian gần. Canađa, Châu Âu, Nhật Bản và Nga đã thành lập cơ quan hợp tác để chế thử lò nhiệt hạch thực nghiệm quốc tế ITER theo kiểu Tôkamăc để sản xuất thử năng lượng ở mức công nghiệp.

 

 

Sơ đồ thiết kế lò Tôkamăc của ITER

Tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển