Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘC

đơn vị cổ ở Việt Nam, dùng để đo thể tích các lượng hạt nông sản, có giá trị khoảng 10 lít, thay đổi tuỳ theo các vùng. Hiện nay không dùng.