Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TỪ GIẢO

sự thay đổi kích thước (biến dạng) của một chất sắt từ khi nó được từ hoá hoặc khi độ từ hoá của nó thay đổi. Được áp dụng để làm nguồn phát siêu âm.