Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TRỄ

biểu hiện ở một hệ mà các tính chất của hệ phụ thuộc vào lịch sử trước đó của nó. Thường áp dụng cho các tính chất từ (từ trễ), song cũng có thể áp dụng cho các tính chất điện môi hoặc các tính chất cơ.