Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KUACHATÔP I. V.

(Igor' Vasil'evich Kurchatov; còn viết: Kusatôp; 1903 - 60), nhà vật lí Nga, người tổ chức và lãnh đạo đầu tiên việc nghiên cứu khoa học và kĩ thuật nguyên tử ở Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1943). Nghiên cứu về xenhet điện. Cùng với các cộng tác viên phát hiện trạng thái đồng phân hạt nhân. Dưới sự lãnh đạo của Kuachatôp, các nhà khoa học Nga đã xây dựng thành công máy gia tốc xiclotron đầu tiên của Liên Xô (1939), phát minh hiện tượng phân hạch tự phát của hạt nhân urani (1940), làm phương tiện chống thuỷ lôi cho tàu thuỷ, chế tạo lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Châu Âu (1946), bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô (1949), bom nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới (1953), nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới (1954). Người sáng lập và giám đốc đầu tiên của Viện Năng lượng nguyên tử Liên Xô (1943); từ 1960, Viện mang tên Kuachatôp.