Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍNH TIÊU SẮC

vật kính gồm hai, ba... thấu kính đơn làm bằng thuỷ tinh quang học khác nhau để có sắc sai rất nhỏ. X. Sắc sai.