Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍNH PHÂN CỰC

dụng cụ để tạo nên ánh sáng phân cực dựa trên sự phân cực của sóng khi phản xạ và khúc xạ, dựa trên tính phân cực hiện sắc hay tính lưỡng chiết.