Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ MÀU

kính dùng để tăng hoặc giảm nhiệt độ màu của nguồn sáng. Có hai loại: 1) Loại tăng nhiệt độ màu, khi nguồn sáng có nhiệt độ màu quá thấp, để khử màu vàng như Kodak wratten 82 (A.B.C); 2) Loại hạ nhiệt độ màu của ánh sáng, để khử ánh sáng xanh, như Kodak wratten 81 (A.B.C.D. E. F). Mỗi nấc kí hiệu A-B chênh nhau 100 K. Khi chụp đối tượng có nguồn sáng không khớp với nhiệt độ màu của phim, nhất là phim màu đảo dương, ta phải dùng KCNĐM để hiệu chỉnh cho thích hợp.